محصولات ما محصولات ما محصولات ما

برنامه نوشتن كارنامه دوماهانه پايه ي چهارم

با سلام اين برنامه در اكسل طراحي شده است شما ابتدا ليست دانش آموزان را ثبت مي كنيد سپس با وارد كردن كد دانش آموز اطلاعات ثبتي فراخواني مي شود و در قسمت نتيجه ارزيابي را از بين كلمات ليست كه شامل خيلي خوب و خوب و ... مي باشد را نتخاب نموده و به طور اتوماتيك در قسمت ثبت عملكرد توصيفي نوشته مي شود كه مي توانيد پرينت بگيريد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

هميار معلم در چك ليست

با سلام نرم افزار فوق در اكسل طراحي شده است. در صفحه مشخصات اسامي دانش آموزان را تايپ مي نماييد و در صفحه چك ليست فقط با انتخاب درس و شماره درس اهداف مربوط را از ليست انتخاب مي كنيد و براي هر دانش آموز ارزيابي را از ليست انتخاب مي كنيد و در نهايت نتيجه را خود برنامه به شما به صورت هوشمند مي دهد. فقط شما با چند بار كليك كردن  چك ليست خود را مي نويسيد. و از آن پرينت مي گيريد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نرم افزار چك ليست

با سلام اين نرم افزار در اكسل طراحي شده هست شما اهداف هر درس را وارد كنيد و در قسمتي ديگر اسامي كلاس را سپس با توجه به هر درس مي تونيد تمام چك ليست ها براي هر كتاب نوشته و ارزسيابي نماييد و پرينت بگيريد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح درس سالانه ي ششم

طرح درس سالانه ي ششم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شعرهاي كتاب فارسي اول ابتدايي

شعرهاي كتاب فارسي اول ابتدايي قابل گوش دادن در كامپيوتر موبايل و تبلت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دست ورزي براي همه پايه هاي ابتدايي

دست ورزي براي همه پايه هاي ابتدايي كه شامل 75 طرح مختلف مي باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

چك ليست تمام دروس چهارم ابتدايي

چك ليست تمام  درس هاي كتاب هاي چهارم ابتدايي براي يك سال تحصيلي در فايل زير تنظيم شده است كه جديد مي باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح درس سالانه ي علوم تجربي و رياضايت چهارم ابتدايي جديد

طرح درس سالانه ي علوم تجربي و رياضيات چهارم ابتدايي جديد دانلود كنيد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طريقه نوشتن كارنامه توصيفي در نوبت اول و دوم

هر آن چه كه براي توصيف در كارنامه براي نوشتن خيلي خوب و خوب وقابل قبول و نياز به تلاش بيشتر براي همه دروس و همه پايه هاي نياز داريد در فايل زير براي شما تهيه شده است .  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نگاره ها براي موبايل و تبلت

اين برنامه تمام  كلمات كليدي ده نگاره فارسي اول ابتدايي رابه همراه شكل تلفظ مي كند.بعد از دانلود در موبايل و تبلت اجرا نماييد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(11):